Gitaarles volgens de Suzuki-methode

Wat is de Suzuki-methode?

De Suzuki-methode is een levensfilosofie ontwikkeld door Shin’ichi Suzuki in het midden van de twintigste eeuw in Matsumoto, Japan.

Dr. Suzuki merkte op dat kinderen hun moedertaal erg vlug aanleren, met weinig kans op mislukking, door dagelijkse herhalingen en oefening. Op een vergelijkbare wijze probeerde hij ook muziek aan te leren. Zijn methode, die hij talent education noemde, berust op het principe van natuurlijk leren. De methode benadrukt de belevenis van muziek op jonge leeftijd.

 • Elk kind ‘kan’
 • Jong beginnen (vanaf 4 jaar)
 • Creëren van een stimulerende omgeving
 • Leren spelen op het gehoor
 • Veelvuldig muziek luisteren
 • Leren spelen alvorens muzieknotatie te leren lezen (moedertaalmethode)
 • Betrokkenheid van de ouder(s) bij de studerende kinderen
 • Een vast kernrepertoire
 • Combinatie van individuele les en groepsles

De praktijk

Er is een groot verschil met het traditioneel muziekonderwijs. De ouder én de leerkracht hebben een gedeelde  verantwoordelijkheid voor de muzikale ontwikkeling van het kind. De ouders zijn de sleutel tot het welslagen van de moedertaalmethode. Om deze methode toe te passen is er namelijk één grote vereiste: tijd willen maken om met je kind bezig te zijn. De band met je kind zal door het samen oefenen inniger worden.

Daarom verwachten wij van de ouders het volgende:

 • Zelf de basistechnieken van het muziekinstrument leren, om de moeilijkheden beter te begrijpen en dus door persoonlijke ondervinding te beseffen dat het kind niet altijd in staat is om het gevraagde direct te doen.
 • Actief aanwezig zijn en notities nemen bij de lessen van hun kinderen.
 • Je zoon/dochter helpen om dagelijks doeltreffend te oefenen. Het beste is dat telkens dezelfde ouder de les bijwoont en oefent met het kind.
 • Op elk moment het tempo van het kind volgen en geen stappen overslaan.
 • Moedig je kind bij elk klein succes aan! Aanmoediging in al zijn vormen is zeer belangrijk. (woorden, stickers, cadeautjes,…)
 • Lees de Suzuki literatuur en verdiep je in de Suzuki-filosofie.
 • Luister zoveel mogelijk naar de CD. (bij ontbijt, in de auto, voor het slapengaan,…)


Voordelen voor de kinderen:

 • Worden nooit gedwongen om iets te doen
 • Worden gestimuleerd door spelletjes en uitdagingen
 • Leren alle liedjes uit het hoofd. Hoe meer naar de CD wordt geluisterd, hoe sneller de liedjes zullen gekend zijn.
 • Leren al spelende de bouwstenen van muziek
 • Zullen overal in de wereld Suzuki-gitaar vrienden krijgen waarmee ze direct kunnen samenspelen!

Wat heb je nodig?

Gitaar

Zowel ouders als kind hebben beiden een klassieke gitaar nodig. Dit is een gitaar met 6 nylon snaren. Het kind speelt op een 1/8, 1/4 of 1/2 gitaar. De grootte van de gitaar voor het kind is zeer belangrijk! Koop nog niets aan alvorens je de leerkracht gesproken hebt. Bij de gitaar koop je een gitaarkist of gitaartas ter bescherming.

Voetbankje of gitaarsteun

Ofwel laten we het linkerbeen steunen op een voetbankje tijdens het gitaarspelen, ofwel bevestigen we een steun aan de gitaar vb. Ergoplay, gitano, … Van deze laatste manier is bewezen dat het beter is voor de rug. Hierover kan je leerkracht je de beste raad geven.

Suzuki Guitar Volume 1
(boek én CD!):

In het boek staan alle liedjes in notenschrift. Het dient als leidraad voor de ouder, want de kinderen leren pas later de noten en spelen de eerste jaren alles uit het hoofd. De CD moet letterlijk grijsgedraaid worden! Deze is ook digitaal verkrijgbaar.

Wil je gitaar leren spelen?

Wil je gitaar leren spelen met de Suzuki-methode?
Je kan terecht in APK Gent, afdeling Sint-Denijs-Westrem.

Meer info via gitaarles@villamuze.be 

Over ons

Wat smaak is voor de mond en parfum voor de neus, is muziek voor het gehoor. Hier vind je extra informatie over ons.

Volg ons

Op Facebook

Contacteer ons

Villamuze vzw
De Oogst 2
9800 Deinze
info@villamuze.be

Scroll To Top